Välj en sida

GDPR

Det ställs högre krav på den egna kontrollen gällande sina egna kameror, men färre ansökningar krävs för att få lov att installera dom. Det blir konsekvenserna för IntraGuards kunder när reglerna kring kameraövervakning anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR.

– Det innebär att ni som kund måste utredainternt huruvida en kamera är laglig eller inte.

Se SäkerhetsBranschens vägledning gällande kamerabevakningslagen

Utöver det ökade ansvaret så innebär det skräpta regler kring HUR man informerar om kameraövervakningen. Det måste vara tydligt vem som bedriver övervakningen och vilka kontaktuppgifterna är. Det måste även finnas ett syfte samt hur länge övervakningen lagras.

Olagligt utan utredning

Övervakningen kan vara olaglig utan dokumenterat syfte kring kameror. Det är därför viktigt att en representant från personalen blir utsedd för att dokumentera detta så att nyttan väger tyngre än kränkningen av den personliga integriteten.

Eget ansvar

Man kommer inte längre behöva ansöka om tillstånd för övervakningskameror (undantaget myndigheter där detta krav kvarstår). Istället gäller eget ansvar att utreda om planerad eller befintlig övervakning är laglig och motiverad. Utredningen skall dokumenteras. 

All kameraövervakning – alltså även sådan där tillstånd finns sedan tidigare – blir olaglig om dokumenterad utredning inte skett.

PUL = GDPR

Eftersom övervakningsbilder nu klassas som personuppgift blir de som använder tekniken skyldiga att följa GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018.

Innan beslut om kameraövervakning på arbetsplatser fattas finns en förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren med berörd arbetsgivarorganisation.

Skydda er själva

­Uppdatera skyltning, så att den överensstämmer med den nya lagen. Se till att information om syfte samt kontaktuppgifter lämnas till den som utför kameraövervakningen. Vid övervakning på arbetsplatser, förhandla med personalrepresentant. Detta bör dokumenteras kamera för kamera.

Utvärdera alla befintliga kameror och bedöma om kamerabevakningen är laglig enligt GDPR och den nya kamerabevakningslagen. Detta bör dokumenteras kamera för kamera.

Kontakt

(+46) 031 220 230

Signalgatan 8, Kungälv

Måndag-Fredag: 08:00 – 17:00

Kom igång redan idag

Boka en tid med en av våra säljare för ett förutsättningslöst möte där vi går igenom olika lösningar och idéer tillsammans med er.